Regulamin

Regulamin studia Platinum Active

 1. Klient, przed rozpoczęciem pierwszego treningu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki.
 3. Karnety są imienne i umożliwiają ćwiczenia tylko osoby na którą są wystawione.
 4. Klient przekazuje pełną należność za karnet z góry.
 5. Przed pierwszym treningiem Klient przedstawia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania z treningu EMS. Gdy nie posiada zaświadczenia lekarskiego zobowiązany jest do wypełnienia formularza i wówczas ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 6. Klient może odwołać zajęcia osobiście, telefonicznie, sms-em, e-mailem najpóźniej do 8 godzin przed planowanym treningiem, w przeciwnym wypadku zostanie pobrana opłata za trening.
 7. Pakiety treningowe ważne są 31 dni od daty pierwszego treningu.
 8. Pakiet ?Perfect? – trenujemy raz w tygodniu, Pakiet ?Premium? – trenujemy dwa razy w tygodniu, Pakiet ?Platinum? trenujemy trzy razy w tygodniu
 9. Czasowe wstrzymanie realizacji karnetu lub przekazanie treningów innej osobie jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze studiem Platinum Active

Informacje o treningu

 1. Trener wyposaża klienta w strój (możliwość zakupu własnego lub wypożyczenia).
 2. Trener podłącza sprzęt, udziela instruktażu o sposobie wykonywania ćwiczeń oraz asystuje Klientowi w trakcie zajęć.
 3. Trener ma prawo przerwać trening jeśli jego zdaniem stan zdrowia Klienta nie pozwala na dalsze ćwiczenia.
 4. W przypadku stawienia się na trening w stanie uniemożliwiającym odbycie treningu, trener ma prawo odmówić wykonania usługi jednocześnie uznając trening za zrealizowany.
 5. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut i wynikającego z winy Klienta, trener ma prawo odwołać lub skrócić trening o czas opóźnienia.

Instrukcja bezpieczeństwa po stronie klienta

 1. Przeciwwskazania: nie należy ćwiczyć bez zgody lekarza w przypadku: chorób nowotworowych, miażdżycy w zaawansowanym stadium, zaburzeń krążenia tętniczego, gruźlicy, epilepsji, stosowania rozrusznika serca, ciąży, ciężkich zaburzeń krążenia krwi, przepukliny pachwinowej lub ściany jamy brzusznej, ciężkich chorób neurologicznych, krwi, cukrzycy, stanów gorączkowych, ostrych zakażeń bakteryjnych lub wirusowych, krwawienia, hemofilii oraz w przypadku karmienia piersią.
 2. Przed treningiem należy wypić minimum 0,5 litra letniej wody lub napojów mineralnych.
 3. Jeśli poczujesz się źle, np. poczujesz zawroty głowy, mdłości, ból klatki piersiowej itp. – natychmiast przerwij trening.
 4. Zawsze przed fazą impulsu napinaj mięśnie izometrycznie, aby zachować kontrolę podczas impulsu.

Instrukcja bezpieczeństwa po stronie trenera

 1. Trening rozpocząć od niskiego ustawienia intensywności impulsów i stopniowo podnosić je.
 2. Wyłączać urządzenie po zakończeniu programu. Nie podłączać, ani rozłączać kabla podczas trwania programu ze względu na ryzyko obrażeń.
 3. Używać wyłącznie elektrod dedykowanych dla części ciała dla których są przeznaczone.
 4. Nie instalować elektrod na lub w okolicy uszkodzonej skóry (stany zapalne, skaleczenia, oparzenia, podrażnienia, wypryski).
 5. Przerwać trening (wyłączyć maszynę), jeśli elektrody zaczną parzyć.